Generic selectors
Bare fullstendig treff
Søk i turtittel
Søk i innhold
Søk i turbeskrivelser
Bildebeskrivelser
Viser: 1 - 7 av 13 turer
Suldal

Orraheia

Utgangspunktet for dagens tur med Oddvar og Mira, var Flottene innerst i Ulladalen i Suldal. Planen var å gå til Orraheia, som ligger ut mot sørsiden av Førrejuvet. Derfra ville vi se det litt an. Flere ekstramål ble vurdert underveis på turen. Retur via Grasdalen og Moltehorten, å ta turen ned i Førrejuvet, og å …

Hjelmeland

Grasdalen

En tredagertur med utgangspunkt i Grasdalen i Hjelmeland. Jeg hadde Tor Martin med meg på denne turen, som startet luftig, med helikoptertransport fra Hauge i Jøsenfjorden og inn til dørstokken på Stavanger turistforening sin hytte i Grasdalen. Hytta er en av de mindre brukte. Visstnok blant annet fordi området er rasert av kraftutbygging. Jeg var …

Suldal

Pjåkevatn og Kvelven

Suldalsheiene, Suldal kommune. Ca 20 km og 7 timer. Langtur i høyfjellet, fra Øvre Moen, Pjåkevatn, Urskar, Kvelven, Stranddalen, Øvre Moen. Tur med en del feilnavigering. Denne beskrivelsen stopper ved Stranddalen. Det er 5,5 km  og 1,5-2 timer videre herfra tilbake til Øvre Moen. Se egen turbeskrivelse. Dette er en flott rundtur i Suldalsheiene, med …

Suldal

Flotteheia

Denne rundturen har øverste del av Ulladalen i Suldal kommune som utgangspunkt. Turen har noe stigning, og går i tildels kupert terreng, men også partier med bart fjell og lyng. Navnet Flotteheia er noe misvisende, for det er i grunnen ikke et typisk heiområde, men mye kupert terreng. Målet for turen var et elveinntak i …

Suldal

Søre Finnadalen

Fra Hjorteland i Suldal. Hadde ikke GPS på denne korte turen. En god time tur/retur. Ganske bratt, men grei sti. Starter omtrent på kote 450 og ender på ca kote 700. Målet med denne turen var et par bekkeinntak i Ulla-Førre-utbygginga. Turen starter ved transformatorstasjonen på Hjorteland. Kryss veien og følg lia i sørøstlig retning …

Pin It on Pinterest