Generic selectors
Bare fullstendig treff
Søk i turtittel
Søk i innhold
Søk i turbeskrivelser
Bildebeskrivelser

Dag to på en tredagerstur jeg hadde sammen med Tor Martin i Grasdalen, Hjelmeland kommune. Dag en gikk med til en rundtur i Grasdalen, og du kan lese mer om den her. Turen var omtrent 15 kilometer og tok 7 timer.

Dag to er like fin som dagen før, og vi starter fra turisthytta i Grasdalen med mål Høyvertjørn og et bekkeinntak innenfor. Første etappe går opp til Bjørndalsvatn. Mer eller mindre tydelig sti opp til dammen i østenden av det regulerte vannet. Vannet tas inn på tunnel mot Stølsdal og videre til Sandsavatnet, og er ikke breddfullt den dagen vi er der. I øst- og sørenden er det flere dammer. Vi skal passere alle sammen siden turen innover går på sørsiden av vatnet. Det skal snart vise seg at det ikke er uten grunn at det går sti på nordsiden, og ikke på sørsiden. Terrenget er rett og slett lite egnet for turgåing. En hel del klyving ned og opp tørrlagte elvegjel, før vi til slutt ender på en topp hvor det ikke ser særlig lovende å komme ned fra. Til slutt moter vi oss opp og aker mer eller mindre ned ei bratt renne på nordvestsiden, ned mot Bjørndalsvatnet.

Vel nede ved vannet er det greit å gå videre til vestenden der det renner inn elv fra Høyvertjørn. Her er det også bygget solid bro over. Vi velger å gå på ryggen på sørsiden av elva vestover, men det viser seg snart at det er et feilvalg. Når vi har kommet et stykke sør for Høyvertjørn er det bare å innse at her kommer vi ikke fram. Vi må gå tilbake til østenden av Høyvertjørn, og fortsette på nordsiden av vannet.

Litt vest for Høyvertjørn er det en steintipp etter tunnelarbeid her på 80-tallet, i forbindelse med Ulla-Førre-anlegget. Det ble sprengt ut en mindre tunnel for å overføre nedbørsfelt lenger vest, over til Høyvertjørn og Bjørndalsvatnet. Vi legger i vei for å finne ande enden av tunnelen, et inntak som ligger litt oppe i dalsida, på nordsiden av Stutadalen mot Vetrungsdalen.

På returen gikk det mye fortere siden vi fulgte mer eller mindre tydelig sti på nordsiden av både Høyvertjørn og Bjørndalsvatnet. Når vi nærmer oss østenden av Bjørndalsvatnet må vi over et høydedrag på østsiden av vannet, siden det ikke er mulig å følge strandsonen i øst. Det er bratte berg rett ned i vannet her. Solen er i ferd med å forsvinne i vest når vi er tilbake ved hytta. En lang dag med flotte turopplevelser er unnagjort!

Turfakta
Distanse  : 15 km
Varighet  : 7 timer
Toppunkt  : 825
Startpunkt: 630


GPX-spor som kan importeres i kart og GPS

NB! GPX-fila brukes fullt og helt på eget ansvar, og er ikke å regne som noen offisiell tur-rute. Det er min egen rute på aktuell tur, med eventuelle feilnavigeringer. Vær klar over at ruten på sørsiden av Bjørndalsvatnet ikke er å anbefale. Sporet inneholder også feilnavigering mellom Bjørndalsvatnet og Høyvertjørn.

Kommentarer

Kanskje liker du også:

Copy link
Powered by Social Snap