Generic selectors
Bare fullstendig treff
Søk i turtittel
Søk i innhold
Søk i turbeskrivelser
Bildebeskrivelser

Etter å ha tenkt tanken noen år, fikk jeg endelig realisert en tur rundt Blåsjø. Blåsjø er en kunstig innsjø, Norges 10. største, som ligger i kommunene Suldal, Hjelmeland og Bykle. Det er hytter og merket DNT-rute rundt hele innsjøen. Jeg valgte å ta turen over fem dager, men det er fullt mulig å gjøre turen unna på kortere tid, ved å droppe ei hytte eller to.

Dag 1: Førrevassdammen til Hawaii-hytta (11 km)
Jeg startet turen over Førrevassdammen. Norges største betongdam er i seg selv en attraksjon, der den holder Blåsjø på plass øverst i det mektige Førrejuvet. Midt på dammen går grensa mellom kommunene Suldal og Hjelmeland.

Etter et par kilometer over dam og videre på grusvei, er det skiltet hvor den T-merka ruta starter. Ruta er lett å følge, men terrenget er svært kupert i starten. Det er en god del kløfter som skal passeres. Etter å ha gått over hengebroa mellom Store Gilavatnet og Andrevatnet, blir det noe mindre kupert, og lettere å gå. Ruta fortsetter ganske flatt langs østsiden av Stora Blåfjell, før den runder nordsiden av Øvre Sanddalsvatnet og fortsetter i høyden i sørlig retning. Terrenget er igjen kupert, før det flater mer ut siste stykket mot Hawaii-hytta.

Hawaii-hytta er en tidligere anleggshytte satt opp av NVE/Statnett i forbindelse med bygging av kraftlinje mellom Førre og Dalen på første del av 60-tallet. For et par år siden var det snakk om å rive hytta, siden den ikke lenger ble brukt. Da overtok Hjelmeland fjellstyre hytta. Den kan nå leies, men må forhåndsbestilles på inatur.no. Den er ikke åpen, og nøkkelkode må benyttes. Selve navnet kommer av at det tidligere sto anleggsbrakke på en liten holme i Øvre Sanddalsvatnet. Brakka ble flydd inn mens det ennå var is og snø, og da våren kom ble det klart at brakka sto på en holme, noen få meter fra land. Derav navnet Hawaii. Dagens Hawaii-hytte er nyere, og står ikke på samme sted som den opprinnelige brakka. Hytta har ti sengeplasser og ellers alt som trengs, med unntak av proviantlager.

Jeg har forøvrig gått denne etappen tidligere, fra Førrevassdammen til Blåfjellhytta. Les mer om den turen her.

Dag 2: Hawaii-hytta til Storsteinen (15,5 km)
Dag to starter med overskyet vær. Stora Blåfjell ligger innhyllet i skydekket, men det er ikke nedbør. Turen fortsetter mot Blåfjellhytta, også den eid av Hjelmeland fjellstyre. Rett sør for hytta er det helårsbro over elva mellom Skutevatnet og Nedra Sanddalsvatnet. Veien videre gjennom Sanddalen er godt merka, og etter hvert kommer en stor retningsvarde til syne på en topp i sør. Nord for toppen er det stidele. Jeg tar av i østlig retning mot Storsteinen, mens ruta fortsetter mot Eidavatn.

Etter en times matpause i strålende solskinn skyer det plutselig til, og etter hvert kommer det nedbør i form av yr. Ganske sur vind og, men heldigvis i ryggen, mens jeg trasker over steinlandskapet i østlig retning. Det er flere partier på ruta østover med smådaler, så det blir etter hvert en god del opp- og nedstigninger.

Ruta går over kanalen (menneskeskapt for å lede vann over til Blåsjømagasinet) mellom Årdals Krymlevatn og Suldals Krymlevatn. Her er det nå solid bro, etter at den opprinnelige tunnelen ble revet/raste for noen år siden. Veien videre over Storsteinheia ble preget av surt vær, så det gikk radig uten stopp. Siste del ned mot hyttene på Storsteinen var ganske bratt, noe som kjentes etter en lang etappe i småsurt vær, og med regnbukse på.

Været ble bare surere utover kvelden, med regn og vind, så jeg holdt meg innendørs for å tørke klær.

Dag 3: Storsteinen til Hovatn (16 km)
Dagen startet med gråvær, men nedbøren hadde gitt seg på morgenkvisten. Turen videre østover gikk på nordsiden av vann 945 og Djupatjønn. I østre ende av Djupatønn er det stidele. Jeg fortsatte i retning Hovatn, på en rute jeg ikke tidligere har gått. Jeg har flere ganger vært på Storsteinen, men da har jeg gått fra veien ved Storvassdammen. Les mer om turene mine her og her.

I høyden over Vestre Gyvatnet dreide ruta i nordlig retning. Jeg passerte det tørre elveleiet før det ble en god stigning over Gyvassfjellet. I høyden var det flott utsikt mot Botsvatn i Bykle, og Storevassdammen helt i sørenden av Blåsjø. Storevassdammen er Norges største steinfyllingsdam, og er et imponerende byggverk.

Det var slakere på nordsiden av Gyvassfjellet, og jeg fikk gleden av å gå på det som må være en av Norges dyreste turiststier, på små steinfyllingsdammer mellom Blåsjø og Grasdalstjønni. Fire slike dammer gjør at man kan gå tørrskodd når Blåsjø er tilnærmet full. Ruta er visstnok lagt her for å ivareta villreinen, gitt som kompensasjon etter Ulla-Førre-utbyggingen på 70- og 80-tallet.

Fra de små dammene var det på ny stigning opp mot heia vest for topp 1216. Derfra og til stidele passerte jeg flere fine småvann. Fra hovedstien er det en avstikker på 1 km til hytta ved Hovatn. Turen bort til hytta går i svært kupert terreng, med flere steinurer. Ganske merkelig at hytta ligger der den gjør, men det er kanskje en ideell plass på vinteren. Hovedhytta er forøvrig veldig lik de andre STF-hyttene i området, så ingen overraskelse, bortsett fra at annekset var særdeles spartansk. Jeg hadde bestilt seng der. Dyne var det ikke, så den måtte hentes i hovedhytta. Det var heller ikke mulig å lage mat. Kun sove, på et knøttlite rom med vedovn. Det kan godt opplyses i hyttebeskrivelsen at det er svært lav standard på denne hytta, for det kan ikke sammenlignes med andre hytter og anneks jeg har vært på. Hadde jeg visst det, hadde jeg heller bestilt rom på hovedhytta.

Dag 4: Hovatn til Vassdalstjørn (8 km)
En kort etappe på rundt åtte kilometer sto på programmet. Svært lettgått terreng mellom de to hyttene, som ligger ved hvert sitt vann. Dagen var aldeles nydelig, med strålende solskinn og vindstille. Jeg tok meg derfor god tid, med flere lange pauser på veien.

Elva som renner ut av Hovatn og videre mot Blåsjø passeres på solid helårsbro, rett nedenfor utløpet på vannet. Broen er visstnok det dyreste og mest solide i rutenettet til Stavanger turistforening.

Vel framme ved hyttene innlosjerte jeg meg på sikringsbua. Stor og grei hytte, men mindre enn hovedhytta.

Dag 5: Vassdalstjørn til Skreivasskleivane (13,5 km)
Dagen startet med gråvær. Såpass grått at jeg utsatte turstarten et par timer i håp om bedre sikt. Været lettet, og jeg kom meg avgårde på turen videre nordover mot Krossvatn. Ruta følger en svært rett linje til nordøst for Skreinuten. Ruta dreier da i nordlig retning, før den går gjennom et område med flere småvann på vei mot Pøyleåa.

Pøyleåa ligger på grensa mellom Agder og Rogaland. Ikke all verdens vannføring på dagens tur, så det gikk greit å komme tørrskodd over. Ved store nedbørsmengder og/eller snøsmelting kan det nok være verre å komme tørrskodd over. Elva og vannene rundt har kanadisk bekkerøye, for de som liker å fiske. Jeg fortsatte derimot videre i nordlig retning på leit etter nødlinger som kunne vise vei vestover Storsteinheia mot Skreivasskleivane. Nord for vann 1089 fant jeg vardene som viste vei i riktig retning. Jeg forlot den T-merka stien og begynte den slake turen oppover heia. Flotte retningsvarder mot himmelen gjorde det lett å finne fram. Jeg har gått denne ruta en gang før, i motsatt retning (les om turen her).

Turfakta
Distanse  : 63 km
Varighet  : 5 dager
Toppunkt  : 1193
Startpunkt: 1060


GPX-spor som kan importeres i kart og GPS, dag 1 (Førrevassdammen til Hawaii-hytta).

GPX-spor som kan importeres i kart og GPS, dag 2 (Hawaii-hytta til Storsteinen).

GPX-spor som kan importeres i kart og GPS, dag 3 (Storsteinen til Hovatn).

GPX-spor som kan importeres i kart og GPS, dag 4 (Hovatn til Vassdalstjørn).

GPX-spor som kan importeres i kart og GPS, dag 5 (Vassdalstjørn til Skreivasskleivane).

NB! GPX-filene brukes fullt og helt på eget ansvar, og er ikke å regne som noen offisiell tur-rute. Det er min egen rute på aktuell tur, med eventuelle feilnavigeringer. Aktuell rute inneholder ingen større «feil» , og kan fint brukes som en veiledende rute.

Kanskje liker du også:

Pin It on Pinterest