Generic selectors
Bare fullstendig treff
Søk i turtittel
Søk i innhold
Søk i turbeskrivelser
Bildebeskrivelser

Ny tur i Vindafjord, til et område jeg har vært innom tidligere. I vinter hadde jeg en tur til Kjort, som ligger på vestsiden av Kolltveitskaret, opp fra Stokkadal. Dagens mål, Høgafjellet, ligger på østsiden av dette skaret, med samme startpunkt som turen til Kjort.

Som nevnt, turen starter i Stokkadal, noen kilometer fra Åmsosen i Nedre Vats, Vindafjord. Det er godt merket parkeringsplass og infoskilt som forteller om turen til Kjort. Første del av turen går på skogsvei oppover lia, først gjennom gardstunet like opp fra parkeringsplassen.

Etter hvert som høydemetrene renner på, slutter skogsvegen, og går over i sti. Denne er godt merket med røde stikker. Vel oppe i Kolltveitskaret går den merkede stien opp på vestsiden fra skaret, og følger fjellryggen opp og vestover mot Kjort. Dagens tur til Høgafjellet er ikke merket, så fra Kolltveitskaret og opp på østsiden må man finne beste sti på egen hånd.

Det er bratt, og tildels tunggått i brake og lyng. Vel oppe kan man gå bort til varden på Bukkanuten 554 moh. Jeg valgte heller utsiktspunktet med varde helt på sørspissen av Reset. Herfra var det fin utsikt over Stokkadalen. Videre gikk jeg i ganske rett nordlig retning til Reset 554 moh. Det er lett å gå oppå ryggene her, men det er en del bratte lyng- og brakelier på vei i nordøstlig retning, siden det er en del tversgående smådaler. Jeg velger å holde en ganske nordlig linje, for å ikke miste høydemetrene. Høgafjellet er godt synlig i øst, med en trigonometrisk stake på toppen. Det er ikke så mange slike staker igjen, siden kartverket ikke lenger bruker slike under flyfotografering.

Fra Høgafjellet var det flott utsikt sørover Vindafjorden, mot Sandeid og Vikedal, og fjellområdene videre innover i Vindafjord, Sauda og Suldal. Lenger sørvestover ser man fjellområdene i Nedstrand. Grytenuten på Ropeidhalvøya ligger som en markant topp i sørøst, med Vindafjorden imellom.

Videre sørover fra Høgafjellet møtte jeg noen skikkelige skrenter, som måtte gås rundt. Jeg hadde studert kartet hjemme, og sett at jeg ville treffe på en skogsvei ganske langt nede i lia, og at den gikk ned til veien på Torstveit. Målet var å finne denne. På vei nedover var det nye området med tettvokst brake. Høyere enn jeg hadde hatt tidligere på turen. Fordelen nå var at det var nedoverbakke. Etter hvert ble det fin bjørke- og furuskog. Jeg traff godt, og møtte veien der den sluttet (eller for min del, begynte). Herfra var det bare å ta veien nedover. Vel nede ved Torstveit var det å følge grusveien vestover tilbake til parkeringsplassen.

Turfakta
Distanse  : 9 km
Varighet  : 3 timer
Toppunkt  : 598
Startpunkt: 150


GPX-spor som kan importeres i kart og GPS.

NB! GPX-fila brukes fullt og helt på eget ansvar, og er ikke å regne som noen offisiell tur-rute. Det er min egen rute på aktuell tur, med eventuelle feilnavigeringer. Aktuell rute inneholder derimot ikke noen større «feil», og kan således fint brukes som en veiledende rute.

Kommentarer

Kanskje liker du også:

Copy link
Powered by Social Snap